වටු කොටුවක් විකිණීමට වහලයට තහ…

, , Leave a comment

වටු කොටුවක් විකිණීමට
වහලයට තහඩු ගසා ඇත
දිවුලපිටිය 0781134337
දිග අඩි 5
පළල අඩි 1.5
6000

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම