වට තාප්ප සහිත පර්චස් 15 ක අනර්…

, , Leave a comment

වට තාප්ප සහිත පර්චස් 15 ක අනර්ඝ ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට. ජල විදුලිය සහිතයි. අඩි 20 පුළුල් මාර්ග පහසුකම්. පිරිසිදු ඔප්පු. ගනේගොඩ දුම්රිය පොළට කිලෝමීටර් එකයි. පල්ලෙවෙල දුම්රියපොළට කිලෝමීටර් එකහමාරයි. 078 3886369

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම