වතුර මෝටර් එකක් සාදා ගැනීමට මී…

, , Leave a comment

වතුර මෝටර් එකක් සාදා ගැනීමට මීරිගම අවට ඉන්න කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ද?
(අද දවසෙ අවශ්‍යයි)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම