වතු පිටි සුද්දකිරීම්, තනකොල කැ…

, , Leave a comment

වතු පිටි සුද්දකිරීම්,
තනකොල කැපීම,
අතු පැහීම,.වැනි කටයුතු කරදෙනු ලැබේ(මීරිගම අවට)
0710519574

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම