වයාපාරක් සදහා ඉතා සුදුසු ස්තාන…

, , Leave a comment

වයාපාරක් සදහා ඉතා සුදුසු ස්තානයක් වරකපොල නගර මද්දයේ නුවර කොලබ ප්‍රධාන පාරට මුහුනා පර් 15ඉඩමක්
ඉක්මනින් විකිණීමට තිබේ ..
ලක්ෂ 300
0740958099
0776846066

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම