වර්ග අඩි 2200ක අළුත්ම කුකුල් ක…

, , Leave a comment

වර්ග අඩි 2200ක අළුත්ම කුකුල් කොටුවක් විකිණීමට ඇත. හොදම තත්වයේ… දිරුම් නැත.

*අඩි 12 කොන්ක්‍රීට් කණු – 8
*අඩි 10 කොන්ක්‍රීට් කණු – 16
*පොල් පරාල අඩි – 780 ක්
*කුකුල් දැල් අඩි – 900 ක්
*අඩි 12 දිග තහඩු 88 ක් තිබේ.
*ලී රීප්ප නොමිලේ ලබා දෙමි.

හකුරුකුඹුර – මීරිගම
TP – 0777710209

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම