වර්ග අඩි 3000 ට වැඩි,ජොයිස් අඩ…

, , Leave a comment

වර්ග අඩි 3000 ට වැඩි,ජොයිස් අඩි 2000යි,අලුත් බෝඩ් 80(1/2), ලෑලි රීප්ප ,මුක්කු සමග..rs 325000= අත්තනගල්ල .මුදල් හදිසියකට විකිණිම කරනු ලබයි.phone no=0753918706

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම