වර්ණ ගන්වන ලද, නිවසක දී වන්දනා…

, , Leave a comment

වර්ණ ගන්වන ලද, නිවසක දී වන්දනාවට සුදුසු බුදුපිළිමයක් ගන්න පුලුවන් තැනක් කියන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම