වහාම විකූනනව පො ල් අක්කර 9 මා…

, , Leave a comment

වහාම විකූනනව පො ල් අක්කර 9 මා ඔයට මායිම් ව මීරිගමට කිමී5
බොරෝකර් ල කතාකරන්න එපා

අසෝක 0776028249

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම