වැඩ නැති පිච්චුන කම්පියුටර් මද…

, , Leave a comment

වැඩ නැති පිච්චුන කම්පියුටර් මදර්බෝඩ් මිලදී ගනු ලැබේ.
මීරිගම අවට පැමින මිලදි ගනු ලැබේ.
බෝඩ් එකක් 300/= ගානෙ ගන්නවා
0752203864
නයිංගල මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම