විකිණීමට තියන පොල් ඉඩම් මිලත් …

, , Leave a comment

විකිණීමට තියන පොල් ඉඩම් මිලත් එක්ක දාන්න. ( මිරිගම සිට 10km සිමාව තුළ ,අක්කර 2 ට එහා ඉඩම් )

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම