විකිණීමට. නිවසක පාවිච්චි කරන ල…

, , Leave a comment

විකිණීමට. නිවසක පාවිච්චි කරන ලද. ඉතා හොද තත්වයෙන් පවතී.
ගැණුම් කරුවන් පමණක් කතා කරන්න.
මීරිගම.
070-5079577.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම