විකිනීමට ඇත. හල්මිල්ල ගස වට අඩ…

, , Leave a comment

විකිනීමට ඇත.
හල්මිල්ල ගස වට අඩි 3 වැඩි
කොස් ගසක් වට අඩි5 වැඩි
ගිනිසපු ගහ වට අඩි 5වැඩි
වරකපොල
071 1653607

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම