විගනන ආයතනයක ගිනුම් විධායක රැක…

, , Leave a comment

විගනන ආයතනයක ගිනුම් විධායක රැකියා ඇබෑර්තු , මැන්පවර් නොවේ මුදල් අය නොකෙරේ.

AAT හෝ chartered අඩක් සම්පුර්ණ කර ඇති , Quickbook ගැන දෑනිම අමතර සුදුසුකමකි රැකියා ස්ථානය මරදාන සහ කොටුව
වැටුප පලපුරුද්ද මත රු 45,000 දක්වා
අමතන්න 0773571432 / 0773322635

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම