විදුලිය විසන්දි වීම නිසා අදුරේ…

, , Leave a comment

විදුලිය විසන්දි වීම නිසා අදුරේද? එසේ නම් අදුරට තිත. 🤫
💥විදුලිය විසන්දි වූවත් දැල්වෙන LED Rechargeable bulbs 💡💡
💥15W බල්බ් අඩුම මිලට අපෙන්.

💥විදුලිය විසන්දි වීමකදී ස්වංක්‍රීයව ක්‍රියා කරයි.
💥පැය 2-4 අතර ප්‍රමාණයක් විදුලිය විසන්ධි වූ පසු දැල්වී පවතී.
💥 මාස 3 වගකීමක් සහිතව
💥15w – LKR 1500/=

භාණ්ඩය ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවිය හැක
(Cash on delivery)

Contact number : 0763868251
WhatsApp : 0703185806
අවශ්‍ය අය මෙම අංකයට අමතන්න
210/2 කනත්ත පාර නැලිගම මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම