විදේශ ගත වන බැවින් නිවසේ පාවිච…

, , Leave a comment

විදේශ ගත වන බැවින් නිවසේ පාවිච්චි කරන ලද පහත උපකරණ සියල්ල වෙළඳ පොළ පවතින මිලට වඩා අඩුවෙන් විකිණීමට ඇත.

*වාහන සෝදන ප්‍රේශර් වෝෂර් එක – 20,000/-
*CCTV camera 4 – එකක් 3000/-
*DVR
8port DVR – 16,000/-
6 port DVR – 8500/-

*CPU
i7 – 40,000/-
Cor 2 duo – 25,000/-
*Moniters 02 – එකක් 15,000/-
*ජුස් machine 01- 40,000/-
*Lazer Price Printing – Machine 01 – 90,000/-
*බිත්තර රක්කවන machin 1 – 50,000/-
*300kg Digital තරාදිය – 75,000/-
*6*5 කොස් ලී ඇද සහ ස්ප්‍රිං මෙට්ටය – 75,000/-

හකුරුකුඹුර – මීරිගම
Call – 0777710209

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම