විල්වත්තේ Accident එකක් හේතුවෙ…

, , Leave a comment

විල්වත්තේ Accident එකක් හේතුවෙන් මාර්ග තදබදයක් ඇති වී ඇත…🚆

06.15 Am
විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන්න..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම