විල්වත්ත දුම්රිය හරස් මාර්ගය ඉ…

, , Leave a comment

විල්වත්ත දුම්රිය හරස් මාර්ගය ඉස්සරහා… කුඩා ජලාසයක් වැනි කොටසක් පෙනවා…මෙ ස්තානයට අපට යා හැකිද.විස්තරයක් දිමට පුලුවනිද.හොටලයට යාබදව පවතින්නෙ

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම