විවාහ වීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිට…

, , Leave a comment

විවාහ වීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින ඔබ සැමට අවශ්‍ය සියලු සේවාවන් දැන් එකම වහලක් යටින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ….

S.D Wed’N Event’Z
මීරිගම
0703133604 Sachitha Chathuranga
0710994486 Dilendika Lakshani
ඔබට අපෙන් ලබා ගත හැකි සේවාවන්
😍 අශ්ටක පෝරු ජයමංගල
😍 dj ,3 piece bands
😍 වෙස් නර්තන කණ්ඩායම්
😍 ඉන්දියන් dholl, සලු පාලිය
😍 bridal and groom dressing and wears
😍 Wedding chocolate ,cake ,and boxes
😍 Wedding invitations
😍 Photography

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම