විශේෂ චාරිකා / අධ්‍යාපන චාරිකා…

, , Leave a comment

විශේෂ චාරිකා / අධ්‍යාපන චාරිකා / මංගල උත්සව සදහා අමතන්න 0778486171
❤️ D I S S A N A Y A K E superLINE ❤️
❤️ D I Z T O U R S ❤

*️⃣ බස් රථය 💙 සිහින සමනලී 💚
➡️ ආසන 42
➡️ Indoor Dj
➡️ Light system

*️⃣ වෑන් රථය ❤️ සුදු මැණිකේ ❤️
➡️ ආසන 13
➡️ Ajustable seats
➡️ D AC
➡️ Outdoor setup

*️⃣ සාදාරන මිලට උපරිම සේවාව…🙈❤️💚💙
*️⃣ අමතන්න 0778486171
*️⃣➡️ බාදුරාගොඩ

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම