විශේෂ වට්ටමක් ….! Safetaa වි…

, , Leave a comment

විශේෂ වට්ටමක් ….!
Safetaa විදුලි බල්බ සදහා 15% සහ බල්බ 3ක් හෝ ඊට වැඩි මිලදී ගැනීම් සදහා 20% වට්ටමක් හිමිවේ.
වසර දෙකක වගකීමක් සහිතයි.

NEON Electricals,
Vijaya rajadahana junction,
Pasyala road,
Mirigama.
0772263854

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම