විෂබීජ නාශක පිරිසිදුකාරක දියර …

, , Leave a comment

විෂබීජ නාශක පිරිසිදුකාරක දියර
(පයිනෝල් / හාපික් )🚽

පයිනෝල්
💰අපේ මිල ලීටර් 1 රු.150/=
💱 කඩේ මිල රු.210/=
හාපික්
💰අපේ මිල ලීටර් 1 රු.250/=
💱 කඩේ මිල රු.330/=

තොග මිලට මීරිගම ගම්පහ අවට
දු.ක 0714046300 / 0759440999
Watsup 0706440999

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම