විස්තර – 0713676904 මීරිගම ,හ…

, , Leave a comment

විස්තර – 0713676904
මීරිගම ,හිරිවල නිවසක් බදු දීමට
, 221 නිට්ටඹුව ගිරිඋල්ල ප්‍රධාන මාර්ගය අසලම නිවසක් බදු දීමට ඇත.කාමර 4 ,සාලය කෑම කාමරය කුස්සිය නාන කාමර 2 . වාහනයක් නවතා තැබිය හැක.පානිය ජල ,විදුලි පහසුකම් ඇත.

විස්තර – 0713676904

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම