*වීදුරු රාක්කයක් විකිණීමට* උස …

, , Leave a comment

*වීදුරු රාක්කයක් විකිණීමට*
උස අඩි 5 1/2
පළල අඩි 2
ස්ථානය : දිවුලපිටිය
මුල රු : 40,000/-
අමතන්න : 071-54 27 180

*Glass Cupboard for sale*
height 5 1/2 ft
width 2 ft
Place : Divlapitiya
Price LKR 40,000/-
Contact : 071-54 27 180

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම