#වූවමනාකරතිබේ මීරිගම අවටින් ලක…

, , Leave a comment

#වූවමනාකරතිබේ
මීරිගම අවටින් ලක්ෂ 60-65 අතර මුදලකට නිවසක් සහිත ඉඩමක් හෝ පොල් ඉඩමක් අවශ්‍ය කර තිබේ ……

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම