#වූවමනාකරතිබේ මීරිගම අවටින් රෙ…

, , Leave a comment

#වූවමනාකරතිබේ
මීරිගම අවටින් රෙනට් එකට ගෙයක් තියෙනවද.ලොකු ගනන්වලට නැතුව පොඩි ගෙයක් හොඳයී.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම