#වූවමනාකරතිබේ ,දීගොඩ කුමාර වෙද…

, , Leave a comment

#වූවමනාකරතිබේ ,දීගොඩ කුමාර වෙද මහතා සම්බන්ධ කරගැනීමට හෝ ඔහුගේ ලිපිනයක් හෝ දුරකතන අන්කයක් ලබාගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවද

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම