#වූවමනාකරතිබේ සැලෝන් එකක වැඩ…

, , Leave a comment

#වූවමනාකරතිබේ

සැලෝන් එකක වැඩ අවුරුදු ගනනාවක පලපුරුදු අයකුට වැඩ කිරීමට සැලොන් එකක් මීරිගම නගරයේ තියෙනවද….මීරිගම අවට වුවද කම් නැත….

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම