වෙලක් ගොඩ කර පාරක් සැදිම සදහා …

, , Leave a comment

වෙලක් ගොඩ කර පාරක් සැදිම සදහා බැකො යන්ත්‍රය අවශ්‍යය (කුඹුර ගොඩ කිරිමට අවසර ලබාගෙන ඇත )

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම