| වෙස්වලාගන පිරමීඩ් ජාවාරම් කර…

, , Leave a comment

| වෙස්වලාගන පිරමීඩ් ජාවාරම් කරුවෝ නැවතත් කරලියේ |
වංචනික පිරමීඩ් ව්‍යාපාරයක තොරතුරු විවිධාකාරයෙන් අප සමූහය තුළ විවිධ නම්වලින් පලකරන්නට දින කීපයක සිට සංවිධානාත්මක පිරිසක් ක්‍රියාකරමින් සිටී. ඔබ දැනුවත්ව සිටින්න රුපියල් අඩු ගානකින් ලියාපදිංචි වී කර හැකි අගනා කියන වචන ටික එක්ක එනකොට එන්නේ ඔබේ පසුම්බියට තට්ට කරන්න වග. අප සමූහයෙන් නම් ඒවැනි දෑට ඉඩ නැත. වෙනත් තැනක දුටුවත් පරිස්සම් වෙන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම