#වෙළෙඳදැන්වීම් ඌරාපොල දම්රෝ ආ…

, , Leave a comment

#වෙළෙඳදැන්වීම්
ඌරාපොල දම්රෝ
ආයතනයට මුහුණලා පර්චස් 20ක අංගසම්පූර්ණ ව නිම කරන ලද
විශේෂ ආරක්ෂක පද්ධතියක් සහිත නවීන නිවසක් විකිනීමට තිබේ…….(ලක්ෂ 7 වඩා වටිනාකමක් සහිත ඩුබායි වලින් ගෙන්වන ලද විශේෂිත ගෘහ භාණ්ඩ සහිතයි.)
ලක්ෂ 175 යි.
(මුදල වෙනස් කර ගත හැක…..)

වැඩි විස්තර සඳහා
076 32 76 490 නිරාෂා

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම