#වෙළෙඳදැන්වීම් නුවර පාරට 2.5km…

, , Leave a comment

#වෙළෙඳදැන්වීම් නුවර පාරට 2.5km… අල්ගම හොරගස්මන්කඩ පරේ විදුලි ජලය සහිත ප්‍රාදාන පාරට මූන ලා වෙල් යායකට මායිම් අනනා පර්චස් 59 ඉඩම විකිණීමට .. පර්චස් 1ක් 35000/=. Tell. 0721579924 / 0716810364

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම