වේයන්ගොඩ නගරයේ සිට බාදුරාගොඩ ප…

, , Leave a comment

වේයන්ගොඩ නගරයේ සිට බාදුරාගොඩ පාරේ මීටර් 800 ඇතුලට වෙන්න පිහිටි මෙම ඉඩම සහ නවීන නිවස හදිසි මුදල් උවමනාවක් හේතුවෙන් විකිණීමට ඇත.සියලු පහසුකම් සහිත🏠️
පැවති මිල රු ලක්ෂ 110 යි.💵
අඩුකර පසු මිල රු ලක්ෂ 88 යි.↘️
මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක.
දුරකථන ☎0772922158/0712179398
නිදහස් නිස්කලංක පරිසරය.දෙමහල් නිවසෙහි ඉහළ මහලේ වැඩ අවසන් කර නැත.
දුම්රිය ස්ථානයට විනාඩි 5යි.ඩ්🚂🛤️
ඉදිවෙමින් පවතින වේයන්ගොඩ අධිවේගී මාර්ගයට විනාඩි 5යි.🛣️

නිදන කාමර 2 යි. ( 2 Bed room )
විසිත්ත කාමරය (Living room )
කෑම කාමරය (Dining room)
මුලුතැන්ගෙය (Kitchen )
Attach bathroom
Outdoor toilet
garage
පිහිටා ඇති ස්ථානය වේයන්ගොඩ නිල්දියලන්ද🔴
මුළු නිවසම ටයිල්( tile) අල්ලා ඇත.🌱
නිරවුල් ඔප්පු 💯

බ්‍රෝකර්වරු කතා කරන්න එපා.❌

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම