• වේයන්ගොඩ, නයිවල පර්චස් 55ක ඉ…

, , Leave a comment

• වේයන්ගොඩ, නයිවල පර්චස් 55ක ඉඩම සමග කුඩා නිවසක් විකිණීමට ඇත.
• ඉක්මනින් නයිවල, වේයන්ගොඩ, මිනුවන්ගොඩ, දිවුලපිටිය හා ගම්පහ යන නගර වලට ළඟාවිය හැක.
• ඉඩම අඹ පොල් කොස් කජු හා පලතුරු ගස් රාශියකින් සමන්විතය.
• සියලුම නාගරික පහසුකම් සහිතය.
• නිස්කලංක මනරම් පරිසරයක් ඇති හරි හතරැස් ඉඩමකි.
• මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ, වේයන්ගොඩ හුවමාරුවට ඉතා ඉක්මනින් ළඟා විය හැක.
• වාහන හුවමාරු ද සලකා බැලිය හැක.
• පර්චසය රුපියල් 90000/=
• ☎️ 070-2798007
• 55 perches land with small house for sale in Naiwala, Veyangoda.
• Easy access to Naiwala, Veyangoda, Yakkala and Minuwangoda cities.
• All necessary facilities are available close to proximity to leading banks, supermarkets and etc.
• Calm and quiet area for build your dream house.
• The land value of this area ever increasing with development of proposed veyangoda highway interchange.
• Vehicle exchange has an ability.
• Rs.90000/= (per perch)
• ☎️: 070-2798007

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම