වේයන්ගොඩ බදුරාගොඩ මාර්ගයට හා …

, , Leave a comment

වේයන්ගොඩ බදුරාගොඩ මාර්ගයට හා ගම්පහ දිවුලපිටි මාර්ගයට මායිම් ව ඇති ( ඉඩමට මාර්ග 2 ක් ඔස්සේ ළගා විය හැක )
පෞද්ගලික පොල් ඉඩම
කොටස් වශයෙන් විකිණීමට

පචසය 125.000පමණි
මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැක.

වේයන්ගොඩට 4 KM
බදුරාගොඩට 5KM
කීනවලට 5kM
නයිවල 4KM
දිවුලපිටියට 6 KM

විමසීම් 0763802287

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම