වේයන්ගොඩ මල්ලැහැව පාරේ මාහේනවත…

, , Leave a comment

වේයන්ගොඩ මල්ලැහැව පාරේ මාහේනවත්තේ
නිරවුල් ඔප්පු සහිත පර්චස් 18,1/2 ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
වේයන්ගොඩට 7km
මල්ලැහැව හන්දියට 1km
077-4376839
071-1037962

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම