වේයන්ගොඩ මලිගාතැන්න තියෙන්නෙ ව…

, , Leave a comment

වේයන්ගොඩ මලිගාතැන්න තියෙන්නෙ වේයන්ගොඩට 3කිලොමීටර්
බස් පාරට මීටර්30යි
පර්චස් 10
වට තාප්ප දමා ඇත
කාමර 3යි
විශාල සාලය
කුස්සිය
බාත්‍ රූම් 1
එලියෙ ටොයිලට් 1
පැවරුම් ඔප්පු (නිරවුල්)
කරන්න තියෙන්නෙ ගේට්ටුව දාල සිවිලිම ගහන්න විතයි සල්ලි
හදිස්සි යක් නිසා දෙන්නේ 39 ලක්ශ අඩුවට දෙන්නෙ, හදිසි විකිණීමට අවශ්‍යයි, ( මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැක..)
0789563354

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම