වේවැල්දෙණිය-මීරිගම පාරේ වේවැල්…

, , Leave a comment

වේවැල්දෙණිය-මීරිගම පාරේ වේවැල්දෙණියේ සිට කි.මී. 2 ක් සහ මීරිගම සිට කි.මී. 5 ක් දුරින් පිහිටි මිල්ලවල පර්චස් 26ක සහ පර්චස් 15ක බිම් කොටස් දෙකක් ඉක්මණින් විකිණේ.

පර්චස් 1ක මිල රු. 210,000/-
0777261606

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම