වේවැල්දෙනිය නුවර ප්‍රධාන මාර්ග…

, , Leave a comment

වේවැල්දෙනිය නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මිටර 100 දුරින් පර්චස් 21 විකිණිමට ඇත
0721637187
අඩක් නිමකල නිවස
පර්චස් එකක් 2.75
නිරවුල් ඔප්පු
විදේශගත වන නිසා ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම