වොශින් මැශින් හා ෆ්‍රිජ් විකීන…

, , Leave a comment

වොශින් මැශින් හා ෆ්‍රිජ් විකීනීම හා වගකීමක් සහිතව සියලුම ගෘහ විදුලි උපාංග අලුත්වැඩියාව.👨‍🔧👨‍🔧👨‍🔧
[#නිවසට_පැමින_අලුත්වැඩියා_සිදුකරනු_ලබයි]
077-3035411=විරංග ඉලෙක්ට්‍රිකල් 👏👏👏
{{මන්තිකඩේ හංදියේ සිට 200m ගිරිඋල්ල නගරය දෙසට/
හද්දමුල්ල හංදියේ සිට 1km කොලඹ දෙසට}}

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම