සම්පුර්ණ නිවස,ගරාජය සමග කුලී න…

, , Leave a comment

සම්පුර්ණ නිවස,ගරාජය සමග කුලී නිවසක් සහිත ලිංජලය,නලජලය,විදුලි සැපයුම් දෙකක්ද සහිත පර්. 21ක ඉඩම විකිණීමට ඇත.විජයරජදහන
☎0767534520.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම