සම්පූර්ණ කරන ලද නිවසක් සහිත වට…

, , Leave a comment

සම්පූර්ණ කරන ලද නිවසක් සහිත වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට..

අධිවේගී පිවිසුමට ආසන්නයෙන් පිහිටා තිබේ.
කණ්ඩලම නගරයට 500m
නිරවුල් ඔප්පු
පර්චස් 40
මුලු මුදල ලක්ෂ 60

වැඩි විස්තර සඳහා කතාකරන්න 077-8527075
077-4073761

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම