සවස් වරුවට තෝසේ දාන්න කඩයක් හො…

, , Leave a comment

සවස් වරුවට තෝසේ දාන්න කඩයක් හොයලා දෙන්නකෝ??? ( මම දන්න පවුලක කට්ටියක් රස්සාවක් නැති නිසා කඩ වලට තෝසේ දාන්න කඩ හොයනවා ඒකයි)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම