ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් මීරිගම…

, , Leave a comment

ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් මීරිගම මහජන බැංකුව ඉදිරිපිට වැටී තිබී එය අහුලා මහජන බැංකුවේ ආරක්ෂක නිළධාරීන් වෙත ලබා දුනිමි… එය මේ සමූහයේ කෙනෙක්ගේ වේනම් අනන්‍යතාව තහවුරැ කර ලබා ගත හැක…

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම