සාංඝික දානයක් සදහා මීරිගම අවටි…

, , Leave a comment

සාංඝික දානයක් සදහා මීරිගම අවටින් දූරියන් ගෙඩි 15 ක් පමණ මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි. ගන්න තැනක් තියනවාද?

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම