සැලූන් සදහා ඛ්‍රයිඩ්ල් සාරි ජැ…

, , Leave a comment

සැලූන් සදහා ඛ්‍රයිඩ්ල් සාරි ජැකට් මනාලියගේ, බ්‍රයිඩල් ගවූම් කැන්ඩියන් මෙඩප් ගොයින් අවෙ ගවූම් සාධාරණ මිලට මසාදෙනූ ලැබේ නොමල් සාරි ජැකට් සහ සියලු ම කාන්තා හා ළමා ඇදූම් මැසිම සදහා විමසන්න
. රවීනා ෆැෂන්
පියසෙවන කුලීගෙදර
කොටදෙනියාව
0762617415

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම