සෑම අවුරුද්දකම ඔබ වෙත ගෙන…

, , Leave a comment

සෑම අවුරුද්දකම ඔබ වෙත ගෙන එන තෙරවිලි පැනය ගිය වසරෙ සෙම මෙ වසරෙත් 10 දෙනෙකු හට දවසක් ෆී වැඩ කර දෙනො පැනය
උඩින් එකෙක් ඇත යටින් එකෙක් ඇත උඩ එකාගෙ මැදින් හිලය් උඩ එකාගෙ අය්නෙන් පොල්ලය් යට එකා එහෙම්ම ඉද්දි උඩ එකා දගලන්න දගලන්න දෙන්නගෙ හරි මැද්දෙන් අගෙට තැරි ගැහිගෙන එන්නෙ මොකක්ද උත්තරෙ උත්තරෙ ඉන් එකට පමනක් දමන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම