සෑම නගරයක් අවටම සංස්කෘතික මධ්‍…

, , Leave a comment

සෑම නගරයක් අවටම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් සක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වීම සහ සංස්කෘතික නිලධාරීන් දැනෙන්න වැඩක් කිරීම අවශ්‍යයි. මීරිගමත් ඒ අඩුපාඩුව දකිනවා. මීරිග්ම වැඩි වෙලඳපොලක් තියෙන්නෙ කෑම බීම, ආහාර සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා පමණයි.

සංස්කෘතික මැදිහත් වීම් බොහොම අඩුයි. නිවාඩුව ඇවිත් අරන් යන්න පොත්හලක් කලා මධ්‍යස්ථානයක් වැනි දෙයක් දැනෙන්න ක්‍රියාත්මක වුණා නම් වටිනවා. නගරයේ ජනතාවගේ සංස්කෘතිමය සහ ආකල්පමය පාර්ශවය ඔසවා තැබීමට නව ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම් වටිනවා.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම