සිංහල අවුරුද්දට රස කේක් කමුද, …

, , Leave a comment

සිංහල අවුරුද්දට රස කේක් කමුද, 🛑🛑🛑🛑🛑

ඔබගේ සිතැගි පරිදි , ඉතාමත් පහසු මිලට අපි ඔබට කේක් දෙනව, 💐

බටර් කේක් 1kg – Rs 850.00
මාබල් කේක් 1kg – Rs 950.00
රිබන් කේක් 1kg- Rs 950.00
චොකලට් කේක් 1kg – Rs 950.00

නෑගම් යන්නයි, කෑම මේසෙටයි,
රස වෑහෙන මේ කේක් අරගන්න 🛑🛑🛑🛑🛑

සිංහාරා බේක් හවුස් / Sinhara bake- house
තවලම්පිටිය.
මීරිගම

අමතන්න 0715928394

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම