සිතන්න යමක්.. මීරිගම අලව්ව මාර…

, , Leave a comment

සිතන්න යමක්..
මීරිගම අලව්ව මාර්ගයේ .අබේපුස්ස ගොවිපල ඉදිරිපස මාර්ගය (කි මි.1.5)පමන මේ දින වල කාපට් අතුරනු දැකගත හැක..මා දන්න තරමින් එම මාර්ගය අබලන් වී නොමැති අතර එ මර්ගය තවත් වසර කීපයක් කිසිදු අපහසුවකින්.තොරව බවිතා කල හැකිව තිබුනි.
එසේ අබලන් තත්වයට පත් වි ඇතිනම් එයට වගකිය යුත්තේ කලින් කොන්ත්‍රාත් කරු වියයුතුය…
මගේ අදහස සැකසිය යුතු මාර්ග බොහොමයක් තිබියදී මෙසේ කිරීම විශාල මුදල් නාස්තියකි.මුදලක් ලබා ගැනීමේ අරමුනින් මෙසේ කිරීම සුදුසුද.
අද අපිට අත්.වී ඇති ඉරනම මෙවැනි ක්‍රියවන්හි ප්‍රතිපල නොවේද.
මේ සදහා වගකිය යුත්තෝ කවුරුන්ද?……

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම